8:00 - 21:00

x

Vietnam


เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง

เวียดนาม ดาลัด

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

เวียดนาม ซาปา

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ ญาตราง

ดาลัด วัดใจ

ปีใหม่ บานาน่าฮิลส์-ดานัง-ฮอยอัน

เวียดนาม ซาปา

ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

มุยเน่ ดาลัท

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์