8:00 - 21:00

x

China


จางเจียเจี้ย อวตารปราบเซียน 5 วัน 3 คืน (พ.ค.-พ.ย.)

จางเจียเจี้ย วิหคเหินฟ้า 4 วัน 2 คืน (พ.ค.-ต.ค.)

เซี่ยงไฮ้-หางโจว-อูเจิ้น กระบี่ไร้เทียมทาน 5 วัน 3 คืน (เม.ย.-ก.ย.)

เทียนสิน-ปักกิ่ง สะท้านภพ 5วัน 3 คืน (พ.ค.-ต.ค.)

จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน 5 วัน (มิ.ย.-ต.ค.)

ไปร้องว้าว!! ที่ฉงซิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า 4 วัน (ก.ค.-ก.ย.)

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน (มิ.ย.-พ.ย.)

คุนหมิง ตงซวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4 วัน (ก.ค.- ก.ย.)

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน 5 วัน (มิ.ย.-ต.ค.)

หาดแดง 1 ปี มี 1 ครั้ง จี๋หลิน ฉางชุน 7 วัน (ก.ค.-ก.ย.)

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ ( ธ.ค. 2019)

ไปฝึกสกีที่ปักกิ่งกัน 5 วัน (ธ.ค.)